Návody

Bezpečnostní instrukce a doporučení

Poslední aktualizace 05.10.2022
 1. Držitel parkovacího identifikátoru je povinen podle nařízení města identifikátor umístit na vhodné místo v motorovém vozidle.(viz Umístění ve vozidle.)
 2. Identifikátor nevystavujte prudkým nárazům ani pádům. Při poškození obalu je třeba identifikátor vyměnit za nový.
 3. Při parkování nevystavujte identifikátor extrémně hlasité hudbě. Hladina intenzity zvuku by neměla překročit 75 dB.
 4. Identifikátor nevystavujte nadměrnému teplu – nevystavujte jej přímému slunečnímu záření ani neumisťujte jej do blízkosti topných zařízení.
 5. Identifikátor nevystavuje nadměrnému elektromagnetickému poli, kupříkladu místu určenému pro bezdrátové nabíjení chytrých telefonů v autě.
 6. Identifikátor je voděodolný, ne vodotěsný. Krytí odpovídá IP64.
 7. Identifikátor čistěte pouze suchým hadříkem. Nepoužívejte čistidla, alkohol nebo benzín.
 8. Identifikátor nevystavujte ohni. Baterie může explodovat.
 9. Identifikátor nerozebírejte, ani neupravujte. Zbytečně neodpojujte jeho baterii, může dojít k jeho poškození nebo zničení.
 10. Identifikátor používejte pouze pro stanovený účel.
 11. Parkovací identifikátor je majetkem města Pardubice. Při poškození nebo ztrátě identifikátoru je vydavatel oprávněn účtovat poplatek 500 Kč.