Ako vystavím návšteve lístok z návštevníckej karty, ak má bonusovú kartu?

Ak má Vaša návšteva kredit na bonusovej karte, pri vystavení lístka sa Vám vždy prednastaví bonusová karta. Viete si ju jednoducho zmeniť na návštevnícku, ak chcete použiť kredit na Vašej návštevníckej karte. Vložíte EČV Vašej návštevy. Kliknete na Bonusová karta v časti Spôsob platby. Vyberiete Návštevnícka karta, spôsob platby sa zmení. Vystavíte lístok použitím kreditu …

Ako využijem kredit ako návšteva, ak mám bonusovú kartu

Ako neprihlásený používateľ zadáte EČV pre kúpu lístka. Zobrazí sa bonusová karta ako spôsob platby. Stlačíte akciu Zmeniť. Zadáte, alebo oskenujete návštevnícku kartu. Spôsob platby sa zmení na Návštevnícka karta. Po vystavení lístka sa použije kredit z návštevníckej karty.            

Kúpa lístka v predstihu (v čase nespoplatnenia)

Ak si chcete kúpiť lístok v čase, kedy je zóna mimo regulácie (ešte nenastal čas spoplatnenia), postupujete rovnako ako pri kúpe lístka: Stlačte akciu Kúp lístok nad zónou, v ktorej parkujete. Systém Vás upozorní, že je zóna v nespoplatnenej dobe. Prejdite do časti Trvanie parkovania do. Nastavte čas, do kedy budete parkovať. Systém Vám opätovne …

Uhradenie lístka na parkovisku so závorou (garáž)

Vyhľadajte parkovisko na mape, alebo prejdite do časti Parkovacie lístky. Stlačte akciu Zaplať lístok a vyhľadajte parkovisko, v ktorom ste parkovali a bol Vám vydaný lístok. Systém Vám zobrazí obrazovku s povolením využívania kamery, ak ste dané povolenie už nenastavili. Po nastavení povolenia Vám systém zobrazí obrazovku pre naskenovanie lístka. Ak sa nepodarí lístok naskenovať, …

Ako vystavím lístok na bonusovú kartu

Zvoľte úsek parkovania podľa 4-ciferného kódu uvedeného na tabuli v regulovanej oblasti, kde parkujete. Stlačte tlačidlo Kúp lístok a zadajte EČV. Systém sám rozpozná, že parkujete s EČV, na ktorom máte vydanú bonusovú kartu. Zvoľte si čas parkovania napríklad podľa Nastavenie času. Vystavte si lístok potiahnutím tlačidla Vystaviť lístok doprava. Zobrazí sa Vám obrazovka s …

Ako vystavím lístok na Návštevnícku kartu ako neprihlásený používateľ?

V ParkDots mobilnej aplikácii ste ako neprihlásený používateľ (postup pre prihláseného používateľa nájdete tu). Uistite sa, že máte k dispozícii QR kód od držiteľa Návštevníckej karty (návod ako k nemu dostať je nižšie) Zvoľte úsek parkovania podľa 4-ciferného kódu uvedeného na tabuli v regulovanej oblasti, kde parkuje návšteva a zadajte EČV návštevy. Pridajte Návštevnícku kartu …

Prečo nemôžem použiť Bonusovú kartu aj keď ju mám platnú?

Parkujete v regulovanej zóne a systém Vám ponúka len možnosť platby za parkovací lístok a neponúka Bonusovú kartu. Ako si môžete overiť, či sa nejedná o chybu? Presvedčte sa, či regulovaná zóna, v ktorej sa nachádzate, nie je označená červenou farbou na mape. V tarifnom pásme A (sadzba 2 EUR / hod) nie je možné …

Ako vystavím lístok na Návštevnícku kartu ako prihlásený držiteľ karty?

Uistite sa, že ste v ParkDots mobilnej aplikácii prihlásený (postup pre neprihláseného používateľa nájdete tu). Zvoľte úsek parkovania podľa 4-ciferného kódu uvedeného na tabuli v regulovanej oblasti, kde parkuje návšteva. Stlačte tlačidlo Kúp lístok a zadajte EČV návštevy. Ak sa v obrazovke pre Kúpu lístka zobrazí text, že zvolené časové obdobie nie je v spoplatnenej …

Ako si zvolím kratší čas parkovania ako 30 minút?

Pri voľbe dĺžky trvania parkovania si môžete vybrať z preddefinovaných možností, ktoré ponúka aplikácia (30 min, 1 hod, 2 hod, atď…), alebo vpísať, resp. prepísať presný čas trvania parkovania. Pre spoplatnený lístok je v zmysle platného VZN minimálna dĺžka trvania lístka 30 minút. Pri použití bonusovej, alebo návštevníckej karty si môžete nastaviť dĺžku trvania parkovania …

Ako sa vyhnúť pokute za parkovanie, prípadne odťahu v zónach PAAS Bratislava?

Skontrolujte prosím správnosť zvoleného úseku parkovania v aplikácii voči štvorcifernému kódu, ktorý nájdete na informačnej tabuli v regulovanej zóne. Tento kód musí byť totožný, v opačnom prípade je lístok pre danú oblasť neplatný. Parkovací lístok je elektronický a viazaný na EČV a zvolenú oblasť parkovania. Pri kontrole systém automaticky overí, či bol na dané vozidlo …