Skrátenie / Ukončenie lístka

Po zakúpení / vystavení lístka je možné v zónach v Bratislave a v Košiciach ukončiť parkovanie pred koncom platnosti lístka. Zóny, kde je umožnené ukončenie lístka majú v detaile kúpy lístka upozornenie o možnosti skrátenia parkovania. Po zakúpení / vystavení lístka sa zobrazí obrazovka o úspešnom zakúpení lístka. V časti Parkovacie lístky sa zobrazí okrem …

Nejde zaplatiť pre chýbajúci webový prehliadač

Prehliadač Firefox nie je pre Google Pay podporovaný. Je potrebné si nainštalovať do zariadenia iný podporovaný prehliadač – Chrome. Ak sa pri použití platby pomocou služby Google Pay, alebo po platbe kartou zobrazí jedno z nasledovných upozornení, je potrebné nastaviť predvolený prehliadač.     Otvorete si Nastavenia telefónu/Aplikácie a stlačte Spravovať aplikácie:     V …

Ako zmením externú návštevnícku kartu

Prihásený používateľ môže mať medzi spôsobom platby uloženú iba jednu externú návštevnícku kartu. Nie je umožnené pridanie viac ako jednej externej karty. Ak chcete pridať inú návštevnícku kartu, ako tú, ktorú máte uloženú, tá pôvodná sa vymaže a nahradí sa novou. Stlačíte akciu “Nová návštevnícka karta”. Zobrazí sa Vám okno, v ktorom potvrdíte, že chcete …

Ako využijem externú návštevnícku kartu

Prihlásený používateľ môže pridať do spôsobu platby jednu Návštevnícku kartu (externá Návštevnícka karta), ktorá nie je registrovaná pod jeho účtom (napr. Návštevnícku kartu rodičov), ak mu to daná osoba umožní. Používateľ, ktorý svoju Návštevnícku kartu zdieľa s druhou osobou  nesie plnú zodpovednosť za to s kým svoju Návštevnícku kartu zdieľa. Pridanie a použitie externej Návštevníckej …

Uhradenie lístka na platenom parkovisku

Vyhľadajte parkovisko/zónu na mape https://support.parkdots.com/faq/ako-vyhladam-parkovisko-alebo-zonu/. Stlačte akciu Kúpiť lístok. Skontrolujte Trvanie parkovania do https://support.parkdots.com/faq/ako-si-zvolim-kratsi-cas-parkovania-ako-30-minut/, Parkujúce auto a Spôsob platby. Dokončite kúpu lístka pomocou Apple/Google pay (Zaplatiť cez Google Pay, Kúpiť cez Apple Pay), zadaním novej platobnej karty (Prejsť k platbe), alebo zaplatením uloženou kartou (Potiahnutím kúpiť). Po vykonaní platby sa Vám zobrazí obrazovka s potvrdením …

Ako vystavím návšteve lístok z návštevníckej karty, ak má bonusovú kartu?

Ak má Vaša návšteva kredit na bonusovej karte, pri vystavení lístka sa Vám vždy prednastaví bonusová karta. Viete si ju jednoducho zmeniť na návštevnícku, ak chcete použiť kredit na Vašej návštevníckej karte. Vložíte EČV Vašej návštevy. Kliknete na Bonusová karta v časti Spôsob platby. Vyberiete Návštevnícka karta, spôsob platby sa zmení. Vystavíte lístok použitím kreditu …

Ako využijem kredit ako návšteva, ak mám bonusovú kartu

Ako neprihlásený používateľ zadáte EČV pre kúpu lístka. Zobrazí sa bonusová karta ako spôsob platby. Stlačíte akciu Zmeniť. Zadáte, alebo oskenujete návštevnícku kartu. Spôsob platby sa zmení na Návštevnícka karta. Po vystavení lístka sa použije kredit z návštevníckej karty.            

Kúpa lístka v predstihu (v čase nespoplatnenia)

Ak si chcete kúpiť lístok v čase, kedy je zóna mimo regulácie (ešte nenastal čas spoplatnenia), postupujete rovnako ako pri kúpe lístka: Stlačte akciu Kúp lístok nad zónou, v ktorej parkujete. Systém Vás upozorní, že je zóna v nespoplatnenej dobe. Prejdite do časti Trvanie parkovania do. Nastavte čas, do kedy budete parkovať. Systém Vám opätovne …

Uhradenie lístka na parkovisku so závorou (garáž)

Vyhľadajte parkovisko na mape, alebo prejdite do časti Parkovacie lístky. Stlačte akciu Zaplať lístok a vyhľadajte parkovisko, v ktorom ste parkovali a bol Vám vydaný lístok. Systém Vám zobrazí obrazovku s povolením využívania kamery, ak ste dané povolenie už nenastavili. Po nastavení povolenia Vám systém zobrazí obrazovku pre naskenovanie lístka. Ak sa nepodarí lístok naskenovať, …

Ako vystavím lístok na bonusovú kartu

Zvoľte úsek parkovania podľa 4-ciferného kódu uvedeného na tabuli v regulovanej oblasti, kde parkujete. Stlačte tlačidlo Kúp lístok a zadajte EČV. Systém sám rozpozná, že parkujete s EČV, na ktorom máte vydanú bonusovú kartu. Zvoľte si čas parkovania napríklad podľa Nastavenie času. Vystavte si lístok potiahnutím tlačidla Vystaviť lístok doprava. Zobrazí sa Vám obrazovka s …