Ako si zvolím kratší čas parkovania ako 30 minút?

Pri voľbe dĺžky trvania parkovania si môžete vybrať z preddefinovaných možností, ktoré ponúka aplikácia (30 min, 1 hod, 2 hod, atď…), alebo vpísať, resp. prepísať presný čas trvania parkovania. Pre spoplatnený lístok je v zmysle platného VZN minimiálna dĺžka trvania lístka 30 minút. Pri použití bonusovej, alebo návštevníckej karty si môžete nastaviť dĺžku trvania parkovania …

Prečo na niektorých úsekoch v Starom meste nemôžem použiť Bonusovú kartu?

Obyvateľ Bratislavy si môže zakúpiť bonusovú kartu, vďaka ktorej môže parkovať v inej zóne 2 hodiny každý deň (po vyčerpaní bonusových 2 hodín sa platí podľa hodinovej sadzby platnej pre danú zónu). Výnimkou je tarifné pásmo A s cenou 2 EUR za hodinu, kde bonusová karta neplatí. Jedná sa o úseky označené 10XX, napr. 1006 …

Ako sa vyhnúť pokute za parkovanie, prípadne odťahu v zónach PAAS Bratislava?

Skontrolujte prosím správnosť zvoleného úseku parkovania v aplikácii voči štvorcifernému kódu, ktorý nájdete na informačnej tabuli v regulovanej zóne. Tento kód musí byť totožný, v opačnom prípade je lístok pre danú oblasť neplatný. Parkovací lístok je elektronický a viazaný na EČV a zvolenú oblasť parkovania. Pri kontrole systém automaticky overí, či bol na dané vozidlo …

Ako využiť časový kredit a zaplatiť parkovné v PAAS Bratislava cez mobilnú aplikáciu ParkDots?

Možnosť platby parkovného a využitia parkovacích kariet s časovým kreditom (návštevnícka a bonusová parkovacia karta) v systéme PAAS Bratislava je už v mobilnej aplikácii ParkDots dostupná. Ak sa nachádzate v regulovanej zóne a máte povolenú lokalizáciu, aplikácia Vám ponúkne možnosť kúpy lístka. V prípade, že sa v zóne nenachádzate, viete ju vyhľadať prostredníctvom jej názvu, …