Kúpa lístka v predstihu (v čase nespoplatnenia)

Ak si chcete kúpiť lístok v čase, kedy je zóna mimo regulácie (ešte nenastal čas spoplatnenia), postupujete rovnako ako pri kúpe lístka: Stlačte akciu Kúp lístok nad zónou, v ktorej parkujete. Systém Vás upozorní, že je zóna v nespoplatnenej dobe. Prejdite do časti Trvanie parkovania do. Nastavte čas, do kedy budete parkovať. Systém Vám opätovne …

Uhradenie lístka na parkovisku so závorou (garáž)

Vyhľadajte parkovisko na mape, alebo prejdite do časti Parkovacie lístky. Stlačte akciu Zaplať lístok a vyhľadajte parkovisko, v ktorom ste parkovali a bol Vám vydaný lístok. Systém Vám zobrazí obrazovku s povolením využívania kamery, ak ste dané povolenie už nenastavili. Po nastavení povolenia Vám systém zobrazí obrazovku pre naskenovanie lístka. Ak sa nepodarí lístok naskenovať, …

Ako vystavím lístok na bonusovú kartu

Zvoľte úsek parkovania podľa 4-ciferného kódu uvedeného na tabuli v regulovanej oblasti, kde parkujete. Stlačte tlačidlo Kúp lístok a zadajte EČV. Systém sám rozpozná, že parkujete s EČV, na ktorom máte vydanú bonusovú kartu. Zvoľte si čas parkovania napríklad podľa Nastavenie času. Vystavte si lístok potiahnutím tlačidla Vystaviť lístok doprava. Zobrazí sa Vám obrazovka s …

Ako vystavím lístok na Návštevnícku kartu ako neprihlásený používateľ?

V ParkDots mobilnej aplikácii ste ako neprihlásený používateľ (postup pre prihláseného používateľa nájdete tu). Uistite sa, že máte k dispozícii QR kód od držiteľa Návštevníckej karty (návod ako k nemu dostať je nižšie) Zvoľte úsek parkovania podľa 4-ciferného kódu uvedeného na tabuli v regulovanej oblasti, kde parkuje návšteva a zadajte EČV návštevy. Pridajte Návštevnícku kartu …

Prečo nemôžem použiť Bonusovú kartu aj keď ju mám platnú?

Parkujete v regulovanej zóne a systém Vám ponúka len možnosť platby za parkovací lístok a neponúka Bonusovú kartu. Ako si môžete overiť, či sa nejedná o chybu? Presvedčte sa, či regulovaná zóna, v ktorej sa nachádzate, nie je označená červenou farbou na mape. V tarifnom pásme A (sadzba 2 EUR / hod) nie je možné …

Ako vystavím lístok na Návštevnícku kartu ako prihlásený držiteľ karty?

Uistite sa, že ste v ParkDots mobilnej aplikácii prihlásený (postup pre neprihláseného používateľa nájdete tu). Zvoľte úsek parkovania podľa 4-ciferného kódu uvedeného na tabuli v regulovanej oblasti, kde parkuje návšteva. Stlačte tlačidlo Kúp lístok a zadajte EČV návštevy. Ak sa v obrazovke pre Kúpu lístka zobrazí text, že zvolené časové obdobie nie je v spoplatnenej …

Ako si zvolím kratší čas parkovania ako 30 minút?

Pri voľbe dĺžky trvania parkovania si môžete vybrať z preddefinovaných možností, ktoré ponúka aplikácia (30 min, 1 hod, 2 hod, atď…), alebo vpísať, resp. prepísať presný čas trvania parkovania. Pre spoplatnený lístok je v zmysle platného VZN minimálna dĺžka trvania lístka 30 minút. Pri použití bonusovej, alebo návštevníckej karty si môžete nastaviť dĺžku trvania parkovania …

Ako sa vyhnúť pokute za parkovanie, prípadne odťahu v zónach PAAS Bratislava?

Skontrolujte prosím správnosť zvoleného úseku parkovania v aplikácii voči štvorcifernému kódu, ktorý nájdete na informačnej tabuli v regulovanej zóne. Tento kód musí byť totožný, v opačnom prípade je lístok pre danú oblasť neplatný. Parkovací lístok je elektronický a viazaný na EČV a zvolenú oblasť parkovania. Pri kontrole systém automaticky overí, či bol na dané vozidlo …

Ako využiť časový kredit a zaplatiť parkovné v PAAS Bratislava cez mobilnú aplikáciu ParkDots?

Možnosť platby parkovného a využitia parkovacích kariet s časovým kreditom (návštevnícka a bonusová parkovacia karta) v systéme PAAS Bratislava je už v mobilnej aplikácii ParkDots dostupná. Ak sa nachádzate v regulovanej zóne a máte povolenú lokalizáciu, aplikácia Vám ponúkne možnosť kúpy lístka. V prípade, že sa v zóne nenachádzate, viete ju vyhľadať prostredníctvom jej názvu, …