Často kladené otázky

Ako sa vyhnúť pokute za parkovanie, prípadne odťahu v zónach PAAS Bratislava?

Aktualizované 10.03.2023
  • Skontrolujte prosím správnosť zvoleného úseku parkovania v aplikácii voči štvorcifernému kódu, ktorý nájdete na informačnej tabuli v regulovanej zóne. Tento kód musí byť totožný, v opačnom prípade je lístok pre danú oblasť neplatný.
  • Parkovací lístok je elektronický a viazaný na EČV a zvolenú oblasť parkovania. Pri kontrole systém automaticky overí, či bol na dané vozidlo vydaný parkovací lístok platný pre danú oblasť parkovania.
  • Parkovanie v regulovaných zónach je možné len na vyznačených parkovacích miestach. Viac informácií o kontrole nájdete na webe PAAS.
  • Viac informácií o kontrole parkovania nájdete na stránke PAAS. V prípade otázok ohľadom pokút sa môžete obrátiť na registracie@paas.sk.