Často kladené otázky

Na vozidle som si našiel žltú / oranžovú nálepku. Čo mám robiť?

Aktualizované 02.06.2022

Ak ste si na svojom vozidle našli farebnú nálepku, znamená to, že ste porušili pravidlá parkovania.

Žltá nálepka má len upozorňujúci charakter (bez pokuty). Udeľuje sa vozidlám, ktoré nemajú uhradené parkovné, parkovaciu kartu alebo stoja mimo vyznačených parkovacích miest. Tieto vozidlá porušujú zákon č. 8/2009 Z.z. Zákon o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov §25 písmeno o) a n). Zväčša sa využívajú pri spustení novej regulovanej zóny PAAS Bratislava, aby sa mohli obyvatelia pripraviť na zmenu v danej lokalite.

Po uplynutí „adaptačného“ obdobia nasleduje v prípade porušenia pravidiel parkovania už pokutovanie vozidiel. Pokiaľ ste si na vozidle našli oranžovú nálepku, bola Vám udelená pokuta, ktorá využíva tzv. inštitút objektívnej zodpovednosti. Rozkaz s pokutou bude odoslaný priestupcovi poštou, alebo do elektronickej schránky.

Viac informácií o kontrole parkovania nájdete na stránke PAAS. V prípade otázok ohľadom pokút sa môžete obrátiť na registracie@paas.sk.