Často kladené otázky

Nejde mi dokončiť žiadosť o kartu, ktorú mám vrátenú na doplnenie.

Aktualizované 03.06.2022

Ak máte problémy s dokončením a odoslaním žiadosti o parkovaciu kartu, ktorú ste dostali vrátenú na doplnenie, skúste prosím nasledovný postup:

  1. V časti Prílohy si overte, či všetky prílohy, ktoré ste do systému vložili, majú zadanú kategóriu (o aký dokument sa jedná).
  2. Pri prílohe, ktorá nemá označenú kategóriu, prosím zvoľte príslušný typ z ponúkaných možností.
  3. Aby ste mohli žiadosť dokončiť musí zmiznúť červený text „Vložená príloha je bez kategórie, odstráňte ju prosím, alebo označte kategóriu.“