Často kladené otázky

Aplikácia

Skrátenie / Ukončenie lístka

Aktualizované 09.02.2024

Po zakúpení / vystavení lístka je možné v zónach v Bratislave ukončiť parkovanie pred koncom platnosti lístka. Zóny, kde je umožnené ukončenie lístka majú v detaile kúpy lístka upozornenie o možnosti skrátenia parkovania.

Po zakúpení / vystavení lístka sa zobrazí obrazovka o úspešnom zakúpení lístka. V časti Parkovacie lístky sa zobrazí okrem možnosti Predĺžiť parkovanie aj možnoť Ukončiť parkovanie.

 

Po stlačení akcie Ukončiť parkovanie sa zobrazí informácia o dobe trvania parkovania (aktuálny čas) a je potrebné potvrdiť ukončenie parkovania potiahnutím akcie Ukončiť parkovanie. Po úspešnom ukončení sa zobrazí obrazovka s presnou cenou parkovacie lístka a dobou platnosti lístka.

 

Ak sa parkovanie ukončilo do 15 minút od začiatku parkovania, lístok sa ukončí na dobu trvania minimálne 15 minút, pretože minimálna dĺžka parkovania v systéme PAAS Bratislava pre platené lístky je podľa platného VZN nastavená na 15 minút a suma za parkovanie musí byť minimálne 5 centov.

Ak ide o lístok vystavený na bonusovú, alebo návštevnícku kartu, kde je podporovaná minútova tarifikácia, bude ukončený k aktuálnemu času teda minimálne 1 minútu po začiatku platnosti lístka.

Zjednodušený daňový doklad príde na email po ukončení platnosti lístka, najneskôr do 24 hodín.

V banke sa zobrazí presná suma za parkovanie až po zúčtovaní, čo môže trvať niekoľko pracovných dní v závislosti od Vašej banky.