Často kladené otázky

Nákup lístka

Kúpa lístka v predstihu (v čase nespoplatnenia)

Aktualizované 14.02.2024

Ak si chcete kúpiť lístok v čase, kedy je zóna mimo regulácie (ešte nenastal čas spoplatnenia), postupujete rovnako ako pri kúpe lístka:

  1. Stlačte akciu Kúp lístok nad zónou, v ktorej parkujete.
  2. Systém Vás upozorní, že je zóna v nespoplatnenej dobe. Prejdite do časti Trvanie parkovania do.
  3. Nastavte čas, do kedy budete parkovať. Systém Vám opätovne vypočíta sumu za parkovanie. V prípade, ak parkujete s EČV, na ktoré je vystavená bonusová karta, systém Vám zobrazí využitie kreditu z bonusovej karty. nastavenie času potvrďte akciou Nastav trvanie parkovania.
  4. Skontrolujte si údaje v obrazovke platby a platbu dokončite potiahnutím doprava v akcii Potiahnutím zaplať, alebo v prípade bonusovej karty v akcii Vystaviť lístok.
  5. Ak platíte za parkovanie platobnou kartou, suma sa stiahne iba od začiatku doby spoplatnenia a ak parkujete použitím bonusovej karty, stiahne sa Vám kredit iba od začiatku doby spoplatnenia.