Často kladené otázky

Nákup lístka

Prečo nemôžem použiť Bonusovú kartu aj keď ju mám platnú?

Aktualizované 11.09.2023

Parkujete v regulovanej zóne a systém Vám ponúka len možnosť platby za parkovací lístok a neponúka Bonusovú kartu. Ako si môžete overiť, či sa nejedná o chybu?

  1. Presvedčte sa, či regulovaná zóna, v ktorej sa nachádzate, nie je označená červenou farbou na mape. V tarifnom pásme A nie je možné využitie Bonusovej karty. Jedná sa o úseky označené 10XX, napr. 1006 Blumentálska a okolie.
  2. V detaile zóny si môžete prečítať informáciu, ak v zóne nie je možné použiť Bonusovú kartu.