Návody

Overenie používateľa

Aktualizované 20.09.2021

Pre zadanie žiadosti o parkovaciu kartu v meste Bratislava je potrebné používateľa overiť – preveriť jeho osobné údaje voči registrom štátu.

Zoznam zapojenych miest a tag s číslom 1

1
Pre vytvorenie novej žiadosti používateľ klikne na Nová žiadosť pre mesto Bratislava Hlavné mesto, čo otvorí novú obrazovku.

Overenie používateľa vo wizarde s tagom číslo 2

2
Pre overenie je potrebné vyplniť všetky údaje a následne potvrdiť kliknutím na Pokračovať. Na pozadí prebehne kontrola zadaných údajov v registri fyzických osôb.

Error message pri overovaní

3
Ak systém vyhodnotí, že niektoré údaje nie sú zadané správne (chýbajúca diakritika), používateľovi sa ukáže upozornenie. Používateľ môže upraviť údaje a opäť stlačiť akciu Pokračovať. V prípade, že aj po doplnení správnych údajov systém vypíše, že sa údaje nezhodujú, je potrebné kontaktovať Kontaktné miesto pre ďalší postup zadávania žiadostí.

Pre zadanie žiadosti o parkovaciu kartu v meste Bratislava je potrebné používateľa overiť – preveriť jeho osobné údaje voči registrom štátu.

Overenie v profile s tagom číslo 4

4
Informácia o overení sa nachádza aj v profile používateľa v časti Základné informácie – už nemá možnosť meniť polia, iba doplniť telefónne číslo.