Návody

Žiadosť o bonusovú kartu

Aktualizované 29.11.2021

Nárok na bonusovú kartu má iba používateľ, ktorého trvalý pobyt je v zóne, pre ktorú je možné vydať bonusovú kartu.

V časti Výber karty používateľ vyberie ako typ parkovacej kartyBonusovú kartu. Polia Užívateľ parkovacej karty a Trvanie platnosti nie je možné zmeniť, predvyplnia sa automaticky. Je možné nastaviť dátum začiatku platnosti parkovacej karty na požadovaný dátum – novší ako aktuálny. Vyplnenie sa potvrdí akciou Pokračovať.

Výber karty vo wizarde

Žiadateľ vo wizarde a tagy s číslom 1, 2 a 3

1
V druhom kroku v obrazovke “Žiadateľ” sa začína údajmi o vozidle. Buď vyberie uložené vozidlo v profile alebo zadá EČV iného. Tiež je potrebné popísať vzťah k vozidlu prípadne označiť že ide o zahraničné vozidlo.
2
Používateľ doplní telefónne číslo. Ostatné údaje sú predvyplnené a používateľ ich už nemôže zmeniť. Ak niektoré údaje vyplnené nie sú, nebráni to odoslaniu žiadosti. Chýbajúce údaje budú musieť byť doplnené v časti Prílohy (inak systém neumožní dokončiť žiadosť).
3
Súhlasy, ktoré musí používateľ označiť, aby mohol pokračovať. Údaje, ktoré nie sú povinné pre zadanie žiadosti sú označené ako voliteľné, ostatné údaje musia byť zadané, ak to systém umožní. Akcia Späť vráti používateľa do predchádzajúcej obrazovky „Výber karty“.

Po kliknutí na Pokračovať sa používateľ dostane do časti “Prílohy”. Tu ho systém upozorní na vloženie príloh potrebných pre schválenie žiadosti. Ak systém vyhodnotí, že žiadne prílohy nie je potrebné priložiť, používateľovi bude zobrazený text s upozornením a akcia “Dokončiť” bude aktívna.

V prípade, že systém vyhodnotí potrebu priloženia príloh, používateľ vloží potrebné prílohy buď kliknutím na link a následným výberom súboru zo zariadenia alebo pretiahnutím súboru z počítača do vyznačeného okienka.

Špecifikovanie nahratých príloh modál s tagom číslo 4

4
Po nahratí príloh sa používateľoví zobrazí okno, v ktorom špecifikuje zaškrtnutím jednej alebo viacerých možností, o aký súbor ide.

Stránka pre nahrávanie príloh s tagmi s číslom 5 a 6

5
Ikonka ceruzky znamená možnosť upraviť prílohu a ikonka koša znamená vymazať prílohu.
6
Akciou Dokončiť je ukončený proces podávania žiadosti. Akcia Späť ho vráti do predchádzajúceho kroku.

Dokončenie žiadosti vo wizarde a tag s číslom 7

7
Po “dokončení” sa používateľovi zobrazí sumár základných údajov v žiadosti. Má možnosť sa vrátiť na úvodnú stránku akciou Na prehľad žiadostí a kariet.

Zoznam žiadostí a tag s číslom 8

8
Úspešne podaná žiadosť sa používateľovi zobrazí hneď v úvodnej stránke alebo v profile v časti Žiadosti a parkovacie karty. Má možnosť otvoriť si jej detail. Ak systém vyhodnotil, že je nutné overenie priložených dokumentov, žiadosť prejde do stavu “na schválenie”.