Návody

Profil používateľa

Aktualizované 29.11.2021

Úvodná strana v profile používateľa s tagom číslo 1

Ponuka v profile používateľa

1
Po prihlásení sa používateľ do svojho profilu dostane klikutím na svoje meno v hlavičke stránky vpravo hore.
2
Odtiaľto má potom možnosť nastavovať potrebné údaje a spravovať svoje žiadosti a karty.

Základné informácie

Ak používateľ ešte nie je overený, tu môže zadať svoje meno, priezvisko a telefónne číslo. E-mail zmeniť nemôže, pretože ten slúži ako prihlasovací údaj do všetkých ParkDots aplikácií.

Ak by mal používateľ záujem o zadanie žiadosti cez kontaktné miesto kvôli overeniu používateľa, je tu možnosť zadania rodného čísla.

Ak ide o overeného používateľa, jeho údaje boli získané z Registra fyzických osôb, a teda už nemá možnosť robiť zmeny v profile. Jediný údaj, ktorý vie doplniť, alebo upraviť je telefónne číslo. Používateľ je na overený profil upozornený zobrazeným textom.

Zakladne informácie v profile s tagom číslo 3

Zmena hesla

Zadaním pôvodného hesla, zadaním nového hesla a následne ešte potvrdením nového hesla. Ak používateľ zadá chybne aktuálne “pôvodné heslo”, prípadne spraví chybu v opakovanom zdávaní “nového hesla”, systém ho na to upozorní a nedovolí mu vykonať akciu Uložiť zmeny. Kontroluje sa dĺžka hesla, ktorá musí byť aspoň 8 znakov. Používateľ si pre kontrolu môže zobraziť heslo stlačením ikonky na konci riadka. Ak používateľ splní všetky podmienky, heslo mu systém zmení. Po zmene hesla ostane používateľ prihlásený, ale pri ďalšom prihlásení už bude musieť zadať nové heslo. Heslo platí pre všetky ParkDots aplikácie.

Zmena hesla v profile

Profil vozidiel

V profile vozidiel si používateľ môže pridať vozidlo, ktoré používa pre parkovanie – môže naň kupovať parkovacie lístky, prípadne vytvárať parkovacie oprávnenia.

Profil vozidiel s tagmi číslo 3 a 4

3
Nové vozidlo používateľ pridá akciou Pridať nové vozidlo. Otvorí sa mu okno, v ktorom zadá EČV vozidla a jeho popis. Po doplnení polí vozidlo uloží akciou Uložiť vozidlo.
4
Uložené vozidlo môže používateľ upraviť označením ikonky ceruzky v detaile vozidla. Zmazať vozidlo môže používateľ označením ikonky koša v detaile vozidla. Pri vymazaní vozidla sa ho systém ešte spýta, či chce naozaj vymazať vybrané vozidlo. V prípade, že označí vozidlo ako predvolené, toto vozidlo sa mu automaticky predvyplní pri kúpe lístka cez aplikáciu ParkDots. Uložené vozidlo môže používateľ upraviť označením ikonky ceruzky v detaile vozidla.

Platobný profil

Táto časť slúži na vloženie platobných kariet, ktoré sa budú používať pri platbách za parkovacie lístky, alebo parkovacie karty. Ak sú v profile uložené, používateľ ich nemusí zadávať pri každej platbe.

Platobny profil s tagmi číslo 5 a 6

5
Ak chce používateľ vymazať platobnú kartu, stlačí ikonku koša v detaile karty. Systém ho upozorní, či chce naozaj vymazať vybranú kartu.
6
Nová karta sa pridá akciou Pridať kartu.

Akcia otvára okno banky, v ktorom používateľ zadá potrebné údaje. Sumu pre vloženie 0,01€ si banka iba rezervuje, používateľ ju po vložení karty, dostane späť na svoj účet v priebehu pár minút.

Cardpay

7
Akcia k zaplateniu.

Žiadosti a karty

V tejto časti vidí používateľ všetky svoje žiadosti a karty. V pohľade sa mu zobrazujú vždy 2 karty a 2 žiadosti. V prípade, že má viac žiadostí alebo kariet, vie si ich načítať akciou Rozbaliť viac pre časť „Žiadosti“ aj pre časť „Parkovacie karty“.

V časti Žiadosti sa zobrazujú iba žiadosti, ktoré sa nachádzajú v procese spracovania žiadosti – sú v stave „Na schválenie“, „Čaká na úhradu“, „Čaká na prepracovanie“. Ak je už žiadosť ukončená – teda vytvorená, schválená i zaplatená – prejde do stavu „Vydaná“.

“Vydaná“ žiadosť sa v profile nenachádza pretože už existuje ako parkovacia karta, ktorú používateľ nájde vo svojom profile, v časti “Parkovacie karty”.

Žiadosti a karty v profile s tagmi číslo 8, 9, 10 a 11

8
Vytvorenie novej žiadosti o parkovacie oprávnenie.

9
Akcia “rozbaliť viac” pre načítanie ostatných žiadostí a parkovacích kariet.

Žiadosti

Popis zaplatenia a prepracovania žiadosti bude popísaný v kapitole Zaplatenie žiadosti o kartu a Prepracovanie žiadosti o kartu.

10
Zobrazenie detailu žiadosti klinutím na Detail žiadosti v minidetaile. Otvorí sa mu súhrn základných informácií o žiadosti, odkiaľ môže vykonať aj príslušnú akciu zodpovedajúcu aktuálnemu stavu žiadosti.
11
Príslušná akcia zodpovedajúca aktuálnemu stavu žiadosti – Zaplatiť alebo Prepracovať atď.

Parkovacie karty

Tu sa nachádzajú všetky aktuálne platné parkovacie karty používateľa. Používateľovi sa zobrazujú v základnom pohľade 2 karty, ak má vyšší počet kariet, môže si ich rozbaliť akciou Rozbaliť viac (takisto ako pri žiadostiach, viď č. 8).

12
Ak platnosť parkovacej karty začína až v budúcnosti, vidí aj žiadosti v stave “Overená” – čakajú na dátum odkedy im začína platnosť . Tieto prejdú v daný dátum automaticky do stavu “Platná”.

13

V detaile karty sú podrobnejšie informácie o karte a nachádza sa tu doklad o zaplatení. Doklad o zaplatení karty (pdf) si môže používateľ stiahnuť akciou Daňový doklad.

14
Pre návštevnícku a bonusovú kartu sa v minidetaile a detaile karty zobrazuje zostatok kreditu v tvare HH:MM.