Návody

Emailové notifikácie

Aktualizované 06.12.2021

V tejto kapitole sú popísané emailové notifikácie, ktoré používateľovi prídu počas životného cyklu žiadosti. Niektoré sú iba informatívne a niektoré zobrazujú akcie potrebné pre vybavenie žiadosti.

Schválenie žiadosti

Po schválení žiadosti príde používateľovi email, že jeho žiadosť bola úspešne schválená.

email Žiadosť schválená

Výzva na úhradu

Spolu so schválením žiadosti príde používateľovi email s výzvou na úhradu – sú tam všetky údaje potrebné pre uhradenie žiadosti.

Email Výzva na úhradu žiadosti

Faktúra

Po zaplatení žiadosti príde používateľovi email s daňovým dokladom zaplatenej žiadosti.

Email ďakujeme a faktúra

Vydanie parkovacej karty

Spolu s faktúrou príde používateľovi email o vydaní parkovacej karty. Vtedy je už ukončený proces vybavenia žiadosti.

Email Úspešné vydanie

Prepracovanie žiadosti

O potrebe žiadosť prepracovať je používateľ tiež informovaný emailom.

Email Výzva na doplnenie žiadosti

Zamietnutie žiadosti

Žiadosť môže byť zamietnutá z dôvodu nesplnenia podmienok pre vydanie karty, alebo z dôvodu neuhradenia parkovacej karty v požadovanom termíne (5 dní po termíne splatnosti úhrady sa žiadosť automaticky zamietne).

Email Zamietnutie žiadosti

Pripomenutie úhrady

V prípade, že má používateľ žiadosť v stave “Čaká na úhradu”, systém používateľovi pošle 2 dni pred dátumom splatnosti pripomienku o úhrade. Email obsahuje potrebné údaje a odkaz pre zaplatenie žiadosti.

Email Pripomenutie uhrady