Návody

Žiadosť o rezidentskú kartu

Aktualizované 29.11.2021

V úvodnej stránke používateľ zvolil vytvorenie novej žiadosti pre Bratislava hlavné mesto. Nárok na rezidentskú kartu má iba ten, ktorého trvalý pobyt je v zóne, pre ktorú je možné vydať rezidentskú kartu.

Vyplnenie potvrdí kliknutím na Pokračovať.

Výber karty s tagmi číslo 1, 2, 3 a 4

1
V časti Typ parkovacej karty vyberie ako typ Rezidentskú kartu.
2
Polia Užívateľ parkovacej karty a Rezidenčná zóna nie je možné zmeniť, predvyplnia sa automaticky.
3
Trvanie platnosti karty je možné vybrať z 3 možností – 1 rok, 6 mesiacov a 3 mesiace.
4
Je možné si nastaviť dátum začiatku parkovacej karty na požadovaný dátum – novší ako aktuálny (od zajtra).

Dostane sa do obrazovky “Žiadateľ”. V hornej časti obrazovky sa vypĺňajú údaje o vozidle. Ak má uložené vozidlo v profile, môže ho vybrať. Ak nie, stačí zadať EČV vozidla. Vyberie vzťah k vozidlu, prípadne označí možnosť zahraničné vozidlo.

V časti žiadateľ môže používateľ doplniť telefónne číslo a vzťah k nehnuteľnosti, ostatné údaje sú predvyplnené a používateľ ich už nemôže zmeniť. Ak niektoré údaje vyplnené nie sú, nebráni to odoslaniu žiadosti, používateľ bude musieť chýbajúce údaje doplniť priložením príloh v časti Prílohy, pretože mu systém neumožní dokončiť žiadosť bez ich ručného doplnenia.

Informácie o žiadateľovi s tagom číslo 5

5
Súhlasy, ktoré musí používateľ označiť, aby mohol pokračovať. Údaje, ktoré nie sú povinné pre zadanie žiadosti sú označené ako voliteľné, ostatné údaje musia byť zadané, ak to systém umožní. Akcia Späť vráti používateľa do predchádzajúcej obrazovky Výber karty.

Po kliknutí na Pokračovať sa používateľ dostane do časti “Prílohy”. Tu ho systém upozorní na vloženie príloh potrebných pre schválenie žiadosti. Ak systém vyhodnotí, že žiadne prílohy nie je potrebné priložiť, používateľovi bude zobrazený text s upozornením a akcia Dokončiť bude aktívna.

V prípade, že systém vyhodnotí potrebu priloženia príloh, používateľ vloží potrebné prílohy buď kliknutím na link a následným výberom súboru zo zariadenia alebo pretiahnutím súboru z počítača do vyznačeného okienka.

Špecifikovanie nahratých príloh modál s tagom číslo 6

6
Po nahratí príloh sa používateľoví zobrazí okno, v ktorom špecifikuje zaškrtnutím jednej alebo viacerých možností, o aký súbor ide.

Stránka pre nahrávanie príloh s tagmi s číslom 7 a 8

7
Ikonka ceruzky znamená možnosť upraviť prílohu a ikonka koša znamená možnosť vymazať prílohu.
8
Po uložení príloh, používateľ dopíše text pre zdôvodnenie, a následne kliknutím na Dokončiť ukončuje podávanie žiadosti. Akcia Späť ho vráti do predchádzajúceho kroku.

Dokončenie žiadosti s tagom číslo 9

9
Po “dokončení” sa používateľovi zobrazí sumár základných údajov v žiadosti. Má možnosť sa vrátiť na úvodnú stránku akciou Na prehľad žiadostí a kariet.

Zoznam žiadostí s tagom číslo 10

10
Úspešne podaná žiadosť sa používateľovi zobrazí hneď v úvodnej stránke alebo v profile v časti Žiadosti a parkovacie karty. Má možnosť otvoriť si jej detail.

Ak systém vyhodnotil, že je nutné overenie priložených dokumentov, žiadosť prejde do stavu “na schválenie”. Ak overenie nie je potrebné, žiadosť prejde automaticky do stavu “čaká na úhradu”. V tomto stave zostane až pokým ju používateľ neuhradí (viac v sekcii Zaplatenie za parkovaciu kartu).