Návody

Doplnenie žiadosti

Aktualizované 26.11.2021

Po vytvorení žiadosti a jej odoslaní na schválenie, môže systém, alebo pracovník kontaktného miesta zistiť, že niektoré údaje v žiadosti treba doplniť, alebo opraviť. V takom prípade vráti žiadosť so stavu Čaká na doplnenie.

Používateľovi príde email s oznámením, že treba žiadosť doplniť spolu s popisom, prečo bola žiadosť vrátená na doplnenie a čo do nej treba doplniť pre úspešné vybavenie žiadosti.

Nad žiadosťou v stave Čaká na doplnenie vidí používateľ akciu Doplniť na úvodnej stránke, vo svojom profile v časti Žiadosti a karty. V emaile sa mu zobrazí odkaz na žiadosť, ktorú treba doplniť.

V detaile žiadosti sa používateľovi zobrazí text, ktorý ho upozorní na dôvod vrátenia žiadosti na doplnenie.

Aj v profile v časti Žiadosti a karty má používateľ možnosť doplniť žiadosť.

Prepracovanie žiadosti o zoznamu
Prepracovanie žiadosti z emailu

Po stlačení akcie doplniť sa používateľovi zobrazí žiadosť, ktorá obsahuje všetky predvyplnené údaje z pôvodnej žiadosti. Používateľ postupuje, ako pri vytvorení žiadosti – presúva sa do jednotlivých obrazoviek pre zadávanie a úpravu údajov. Môže vyplniť iba polia, ktoré mu systém povolí a upraviť údaje, kvôli ktorým nemohla byť žiadosť schválená. Má možnosť vymazať a znovu nahrať prílohy, prípadne doplniť prílohy, ktoré sú nutné pre schválenie žiadosti.

Po doplnení údajov používateľ stlačí akciu Dokončiť a žiadosť opäť prejde automatickým schvaľovaním žiadosti.