Návody

Žiadosť o návštevnícku kartu

Aktualizované 31.07.2023

Nárok na návštevnícku kartu má iba používateľ, ktorého trvalý pobyt je v zóne, pre ktorú je možné vydať rezidentskú kartu. V prípade, ak už je na daný byt vydaná rezidentská karta, kredit návštevníckej karty bude 100 hodín. Ak na byt neexistuje rezidentská karta, kredit na vydanej návštevníckej karte bude 200 hodín. Ak ide o ŤZP používateľa, kredit bude 750 hodín ročne.

Vyplnenie potvrdí kliknutím na Pokračovať.

Výber karty s tagmi číslo 1, 2, 3 a 4

1
V časti Typ parkovacej karty vyberie ako typ parkovacej karty Návštevnícku kartu.
2
Polia Užívateľ parkovacej karty a Rezidenčná zóna nie je možné zmeniť, predvyplnia sa automaticky.
3
Trvanie platnosti karty je nastavené na 1 rok a tiež nie je možné ho zmeniť.
4
Je možné si nastaviť dátum začiatku parkovacej karty na požadovaný dátum – novší ako aktuálny.

Ďalší krok je obrazovka “Žiadateľ”, kde sa vypĺňajú údaje o žiadateľovi. Používateľ môže doplniť iba telefónne číslo. Nasledujú údaje o adrese žiadateľa. Tu používateľ môže zmeniť hodnotu v poli vzťah k nehnuteľnosti. Ostatné údaje sú predvyplnené a používateľ ich už nemôže zmeniť. Ak niektoré údaje vyplnené nie sú, nebráni to odoslaniu žiadosti. Chýbajúce údaje budú musieť byť doplnené v časti Prílohy (inak systém neumožní dokončiť žiadosť).

Žiadateľ a tag s číslom 5

5
Súhlasy, ktoré musí používateľ označiť, aby mohol pokračovať. Údaje, ktoré nie sú povinné pre zadanie žiadosti sú označené ako voliteľné, ostatné údaje musia byť zadané, ak to systém umožní. Akcia Späť vráti používateľa do predchádzajúcej obrazovky Výber karty.

Po kliknutí na Pokračovať sa používateľ dostane do časti “Prílohy”. Tu ho systém upozorní na vloženie príloh potrebných pre schválenie žiadosti. Ak systém vyhodnotí, že žiadne prílohy nie je potrebné priložiť, používateľovi bude zobrazený text s upozornením a akcia Dokončiť bude aktívna.

V prípade, že systém vyhodnotí potrebu priloženia príloh, používateľ vloží potrebné prílohy buď kliknutím na link a následným výberom súboru zo zariadenia alebo pretiahnutím súboru z počítača do vyznačeného okienka.

Špecifikovanie nahratých príloh modál s tagom číslo 6

6
Po nahratí príloh sa používateľoví zobrazí okno, v ktorom špecifikuje zaškrtnutím jednej alebo viacerých možností, o aký súbor ide. Akcia Späť ho vráti do predchádzajúceho kroku.

Prílohy a tagy s číslom 7 a 8

7
Ikonka ceruzky znamená možnosť upraviť prílohu a ikonka koša znamená možnosť vymazať prílohu.
8
Akciou Dokončiť je ukončený proces podávania žiadosti.

Dokončenie žiadosti, posledný krok wizardu

9
Po “dokončení” sa používateľovi zobrazí sumár základných údajov v žiadosti. Má možnosť sa vrátiť na úvodnú stránku akciou Na prehľad žiadostí a kariet.

10
Úspešne podaná žiadosť sa používateľovi zobrazí hneď v úvodnej stránke alebo v profile v časti Žiadosti a parkovacie karty. Má možnosť otvoriť si jej detail.

Ak systém vyhodnotil, že je nutné overenie priložených dokumentov, žiadosť prejde do stavu “na schválenie”.

Zoznam kariet a tag s číslom 11

11
Ak overenie nie je potrebné, žiadosť prejde automaticky do stavu “Vydaná” a vznikne Parkovacia karta v stave “Platná”. Používateľovi bude odoslaný email o schválení žiadosti a email s oznámením o vydaní parkovacej karty.

Ak JE na adresu už vydaná rezidentská parkovacia karta, bude obsahovať výšku kreditu 100 hodín.

Ak na byt NIE JE vydaná rezidentská karta, návštevnícka karta bude obsahovať kredit 200 hodín. Ak je karta vydaná pre ŤZP, kredit bude nastavený na 750 hodín bez obmedzení.